More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

Dobrodo?li.

Nadamo se da ?emo Vam ovim putem pribli?iti rad na?ega dru?tva i da ?ete ovdje prona?i sve ?to Vas zanima. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapre?enja prevencije, dijagnostike i terapije premalignih i malignih bolesti ?enskih spolnih organa.

Djelatnosti

Planiranje rada, stru?no i znanstveno usavr?avanje ?lanova dru?tva organiziranjem stru?nih i znanstvenih sastanaka, predavanja, te?ajeva, seminara i kongresa.

Informiranje javnosti o najnovijim dostignu?ima iz podru?ja ginekolo?ke onkologije.

Razvijanje programa me?unarodne suradnje te uklju?ivanje u rad Europskog dru?tva ginekolo?ke onkologije

Izdavanje knjiga i ?asopisa, iz podru?ja svoje djelatnosti.

Ja?anje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Rolex replica watches 3235 movement mechanical movement, bi-directional automatic winding by constant-action oscillating weight, frequency 28,800 times per hour, paramagnetic blue replica watches uk Parachrom hairspring, replica rolex end ring, high-performance Paraflex cushioning device, high-performance Chronergy escapement, The paramagnetic nickel-phosphorus alloy pallet and escape wheel uk replica watches have an accuracy of less than two seconds per day.

 

Prof. dr. sc. Vlastimir Kukura

Predsjednik / President
Prof. dr. sc. Vlastimir Kukura
E-mail: vlastimir.kukura@zg.t-com.hr

 

Dopredsjednik / Vicepresident
Prof. dr. sc. Ante ?oru?i?
E-mail: ante.corusic@mef.hr

 

Tajnica / Secretary
Doc. dr. sc. Ingrid Marton
E-mail: ingridmarton@gmail.com

?lanstvo

?lanom Udruge mo?e postati svaka fizi?ka osoba i pravna osoba. ?lanom Udruge se postaje upisom u popis ?lanova koji vodi Tajnica Udruge. Prava i obveze ?lanova su: bavljenje aktivnostima Udruge, sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, ?uvanje i podizanje ugleda Udruge, ?uvanje materijalnih dobara i izvr?enje preuzetih obveza.

 

Udruga se financira donacijama, dobrovoljnim prilozima i darovima.
?iro ra?un: IBAN HR 6923600001101918837
Primatelj: Hrvatsko ginekolo?ko onkolo?ko dru?tvo
Adresa: Zaj?eva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 96412238522